.:. Vítejte na mých stránkách o starověkém Egyptě .:.
ObnovitZákladní údajeŽivotní tepna Nil, povrch, podnebí, Nil, počasíZrození, dětství, škola hrou, stolování, oblékání a móda, bydlení, manželství, smrtZemědělství - Zahradnictví, dřevárenství, dobytek, daně a administrativaLékařství
Literatura, malířství, hieroglyfy, papyrus, objevitel písma, Rosettská deska, egyptologovéSkarab, velká pyramida, egyptský kříž, mumie faraónůCo je to... - mastaba, pyramida, chrám?PyramidyCesta po Nilu - Abú Simbel, Philae, Luxor, Údolí králů, Pyramidová pole v Gíze a jinéHistorie Egypta, důležitá data, dějiny Egypta
Chronologický seznam panovníků, panovníci jednotlivě, kartuše faraónů, Tutanchamon a poklady jeho hrobkyBohové, náboženství, vyobrazení bohů, sošky bohůEgyptské památkyNejkrásnější fotografie EgyptaNovinky aneb píše se...Deník a fotografie z mého putování po Egyptě

Pyramida Pepiho II. - Sakkára

Rozměry pyramidy: 
strana základny: 78,75 m
sklon stěny: 53° 13'
výška 52,5 m

Pravděpodobně již v útlém věku se stal Pepi II., mladší syn Pepiho I., spoluvládcem svého staršího bratra Merenrea. Na rozdíl od Merenrea, který zemřel velice mlád, Pepi II. vládl ze všech egyptských faraónů nejdéle. Podle jedněch vládl 94 let, podle jiných "pouze" 64 let. Panovník svou pyramidu nazval "Pepiho život trvá".
Počátek archeologického výzkumu je spjat s Perringem, avšak až Maspero v roce 1881 byl tím, kdo pronikl do podzemí pyramidy. Systematický výzkum provedl v letech 1926 - 1932 Jéquier. Podařilo se mu přitom odkrýt i tři malé pyramidové komplexy Pepiho manželek. Poblíž vzestupné cesty rovněž odkryl i pyramidu nevýznamného panovníka 8. dynastie Ibiho a pohřebiště velmožů z konce 6. dynastie.
Stupňovité jádro bylo postaveno, podobně jako u předchozí panovníků z konce 5. a 6. dynastie, z malých kusů vápence spojených hlinitou maltou. Na obložení byly však použity bloky velmi kvalitního bílého vápence.
Sestupná chodba ze severní strany končila vestibulem. Ve vestibulu na rozhraní sestupné a vodorovné části chodby byly nalezeny zbytky alabastrových a dioritových nádob. Za vestibulem následoval zátaras složený ze tří vertikálně uložených bloků žuly. Na stěnách vodorovné části chodby byly Texty pyramid.
Místnost pro uložení panovníkovy sochy neměla žádné výklenky. Předsíň a pohřební komora měly sedlový strop zdobený malovanými hvězdami, stěny byly opět pomalovány Texty pyramid. Západní stěnu pohřební komory zdobily motivy stylizovaného průčelí královského paláce. U téže stěny také ležel sarkofág z černé žuly. Panovníkova mumie nalezena nebyla.
U jihovýchodního nároží stála malá kultovní pyramida. Pyramidový komplex Pepiho II. byl posledním královským hrobem ze Staré říše a později se stal vyhledávanou inspirací pro stavitele Střední říše. Jeho součástí jsou i tři malé pyramidové komplexy panovníkových manželek – Neity, Iputy II. a Vedžebtyny, které odkryl Jéquier.

Neitina pyramida

Rozměry pyramidy:
strana základny: cca 23,5 m
sklon stěny: 61°
výška pyramidy: 21,5 m

Nejstarší pyramidový komplex ležel u severovýchodního rohu pyramidy. Patřil nejvýznamnější z Pepiho manželek, královně Neitě, nejstarší dceři Ppeiho I. a sestře Merenreově. Tvořila ho malá pyramida a zádušní chrám obehnaný ohradní zdí.
Jádro pyramidy sestávalo ze tří stupňů. Bylo postaveno stejným způsobem a ze stejného materiálu jako jádro pyramidy Pepiho II. Vchod do pyramidy byl v dlažbě dvora před středem severní strany pyramidy. Na konci svažující se chodby byl zátaras z červené žuly. U vchodu do pohřební komory byl další zátaras. Komora měla obdélníkový půdorys orientovaný východo-západně. Strop byl plochý a pomalovaný hvězdami, stejně tak jako tři boční stěny komory. Na čtvrté, západní, se sarkofágem bylo namalované stylizované průčelí paláce. V pyramidě mumie nalezena nebyla.

Pyramida Iputy II.

Rozměry pyramidy:
sklon stěny: 55°

Pyramida Iputy II. je dnes téměř úplně zničená. Od Neitiny pyramidy se v postatě nelišila. Byla o něco menší a sklon jejich stěn nebyl tak strmý. Zajímavostí je, že jméno panovníkova pyramidového komplexu se stalo součástí královniny titulatury. Mezi tituly Iputy II. však chybí „královská matka“, od 6. dynastie se totiž pyramidy stavěly i pro královny, jejichž synové se nestali faraóny.

Vedžebtenina pyramida

Rozměry pyramidy:
strana základny: 23,5 m
sklon stěny: 63° 30'

U jihovýchodního nároží leží pyramidový komplex třetí z manželek Pepiho II. Tvoří ho pyramida, malý zádušní chrám a malá kultovní pyramida. Celý komplex byl obehnán dvěmi ohradními zdmi. Pyramida byla odkryta v tak zdevastovaném stavu, že nebylo snadné určit, jakým způsobem bylo postaveno její jádro. V současnosti lze v rozvalinách spatřit obří bazaltový blok, který byl původně součástí přístupové chodby do pohřební komory.