.:. Vítejte na mých stránkách o starověkém Egyptě .:.
ObnovitZákladní údajeŽivotní tepna Nil, povrch, podnebí, Nil, počasíZrození, dětství, škola hrou, stolování, oblékání a móda, bydlení, manželství, smrtZemědělství - Zahradnictví, dřevárenství, dobytek, daně a administrativaLékařství
Literatura, malířství, hieroglyfy, papyrus, objevitel písma, Rosettská deska, egyptologovéSkarab, velká pyramida, egyptský kříž, mumie faraónůCo je to... - mastaba, pyramida, chrám?PyramidyCesta po Nilu - Abú Simbel, Philae, Luxor, Údolí králů, Pyramidová pole v Gíze a jinéHistorie Egypta, důležitá data, dějiny Egypta
Chronologický seznam panovníků, panovníci jednotlivě, kartuše faraónů, Tutanchamon a poklady jeho hrobkyBohové, náboženství, vyobrazení bohů, sošky bohůEgyptské památkyNejkrásnější fotografie EgyptaNovinky aneb píše se...Deník a fotografie z mého putování po Egyptě

Menkaureova pyramida - Gíza

Rozměry pyramidy: 
strana základny: 104,6 m
výšky pyramidy: 66,45 m
sklon stěny: 51° 20''

Nejmenší z gízských pyramid se jmenuje "Božský je Menkaure". Je postavena nejdále od nilského údolí. Svými rozměry a částečnou nedokonalostí jako by předznamenávala blížící se konec 4. dynastie.
V roce 1837 ve podařilo Vyseovi proniknout do nitra pyramidy a zahájit tak výzkum. Lepsiova expedice nevěnovala Menkureově pyramidě vetší pozornost. Krátce se jí počátkem 80. let 19. století zabýval Petrie, avšak důkladného archeologického výzkumu se nejen pyramida, ale i celý Menkaureův komplex, dočkal až v letech 1906 - 1924 americkou expedicí vedenou Reisnerem.
Podobně jako při stavbě Rachefovy pyramidy bylo potřeba rozsáhle upravit skalní podloží, zejména kolem severovýchodního nároží. Výškový rozdíl mezi základnami obou pyramid je asi 2,5 m.
Jádro bylo postaveno z místního vápence. Spodní část obložení, asi do výšky 15 m, byla z červené žuly. Horní vrstvy pak byly obloženy vápencem. Povrch bloků žulového obložení nebyl vyhlazen – dokončen, což bývá považováno za doklad toho, že ke konečné úpravě povrchu stěn docházelo až v samém závěru stavby a provádělo se shora dolu. Tento postup umožnil dosáhnout značné přesnosti při vyrovnání celé plochy stěn pyramidy.
Vchod leží v ose severní stěny pyramidy ve výšce asi 4 m nad základnou. Sestupná chodba, která procházela zdivem pyramidy, byla obložena červenou žulou. Z bloky téhož kamene byla chodba také zablokována. Pod úrovní základny sestupovala chodba skalním podložím a ústila do místnosti, jejíž stěny zdobily výklenky. Tato výzdoba je v podzemních prostorách pyramid Staré říše neobvyklá a je předmětem diskusí. Za místností následuje žulový zátaras se třemi padajícími deskami. Chodba se pak mírně svažuje do tzv. horní předsíně bez jakékoliv výzdoby. Do horní předsíně ústí další chodba tzv. horní. Leží nad dolní chodbou a má rovněž severo-jižní orientaci. Začíná zhruba na úrovni základny. Zpočátku se svažuje, pak přechází na vodorovnou a nakonec ústí do severní stěny horní předsíně nad vyústěním dolní chodby.
Již Petrie dospěl k názoru, že pyramida měla být původně ještě o polovinu menší než je dnes. U západní stěny horní místnosti je prohlubeň, která naznačuje, že zde původně měl stát sarkofág. Vzhledem k jeho rozměrům však sotva mohlo jít o ten, co je v pohřební komoře – neprošel by totiž úzkou červenou žulou, obloženou svažující se pasáž, která se otevírá uprostřed podlahy horní předsíně a ústí do pohřební komory.
Krátce před pohřební komorou přechází žulová svažující se chodba v horizontální. V její severní stěně těsně před vstupem do pohřební komory je krátké schodiště umožňující přístup ke skupině šesti úzkých hlubokých výklenků. Význam výklenků není zcela jasný.
Pohřební komora má obdélníkový půdorys a je nezvykle severo-jižně orientovaná. Je celá z červená žuly. Z téhož materiálu je i sedlový strop, který je zespoda vybrán, aby napodoboval klenbu. Stavba komory byla technicky náročná a pracná. Byla totiž prováděna až po změně stavebního plánu. Komora leží asi 15,5 m nad úrovní základny pyramidy a aby mohl být zkonstruován strop z devíti párů obrovských žulových bloků, bylo třeba vyhloubit ze západní části horní předsíně velký svažující se tunel. Při západní stěně pohřební komory nalezl Vyse krásný bazaltový sarkofág. Sarkofág však stihl nešťastný osud. Loď Beatrice, která ho z Egypta převážela do Velké Británie ztroskotala mezi Maltou a Španělskem a potopila se.
Systém podzemních komor Menkaureovy pyramidy prošel závažnými změnami. Na základě některých důkazů se soudí, že vývoj proběhl ve třech etapách. Původní projekt reprezentovaný horní sestupnou chodbou zřejmě nebyl dokončen, snad v souvislosti s celkovým rozšířením pyramidy. Následující etapa pravděpodobně zahrnovala dolní sestupnou chodbu a horní předsíň. Ve třetí etapě byla vybudována žulová pohřební komora a skupiny výklenků.
Zádušní chrám bezprostředně k severní stěně nepřiléhal. Měl téměř čtvercový půdorys. Zřejmě v souvislosti s panovníkovou předčasnou smrtí zůstal nedokončen. Byl narychlo dokončen, z velké části ze sušených cihel, pravděpodobně Menkaureovým nástupcem Šepseskafem.
Vzestupnou cestu zřejmě také dokončoval Šepseskaf. Podlahu tvořily vápencové bloky, udusaná hlína a příměsí vápencových zlomků. Boční stěny byly ze sušených cihel. Jejich šířka byla téměř 2 m.
Součástí Menkaureova komplexu je i skupina tří pyramid stojících v řadě podél jižní stěny pyramidy. Archeologicky jsou označovány jako G IIIa-c a jsou připisovány královým manželkám. Navzájem jsou si velmi podobné.

Pyramida G IIIa
Pyramida G IIIa je umístěna nejvýchodněji. Má stupňovité jádro. Vchod do pyramidy byl uprostřed v severní stěně. Pohřební komora byla vytesána ve skále pod středem pyramidy. V podlaze u její západní stěny byl zapuštěn sarkofág z červené žuly, který byl již v minulosti vyloupen. Před východní stranou stál malý východo-západně orientovaný zádušní chrám.
Poloha a zejména vnitřní uspořádání vedla některé egyptology k závěru, že G IIIa byla původně kultovní pyramidou. Avšak sarkofág v podzemní komoře jasně naznačoval, že pyramida byla skutečnou hrobkou. Je však možné, že se skutečně jednalo o kultovní pyramidu později přestavěnou na hrobku. Otázka jména její majitelky však zůstává otevřená.

Pyramida G IIIb
Pyramida G IIIb se od G IIIa lišila pouze v některých detailech. Rozdílnou polohu měla sestupná chodba, také v ní chyběl zátaras. V sarkofágu z červené žuly, opět umístěného u západní stěny pohřební komory, byly nalezeny kosterní pozůstatky mladé ženy. Před východní stranou stál také malý cihlový zádušní chrám.

Pyramida G IIIc
Pyramida G IIIc neměla nikdy dokončené obložení. Dokončena nebyla ani pohřební komora. Chyběly v ní také jakékoliv známky pohřbu, což kontrastuje s jasnými doklady kultu v malém zádušním chrámu před východní stranou pyramidy.