.:. Vítejte na mých stránkách o starověkém Egyptě .:.
ObnovitZákladní údajeŽivotní tepna Nil, povrch, podnebí, Nil, počasíZrození, dětství, škola hrou, stolování, oblékání a móda, bydlení, manželství, smrtZemědělství - Zahradnictví, dřevárenství, dobytek, daně a administrativaLékařství
Literatura, malířství, hieroglyfy, papyrus, objevitel písma, Rosettská deska, egyptologovéSkarab, velká pyramida, egyptský kříž, mumie faraónůCo je to... - mastaba, pyramida, chrám?PyramidyCesta po Nilu - Abú Simbel, Philae, Luxor, Údolí králů, Pyramidová pole v Gíze a jinéHistorie Egypta, důležitá data, dějiny Egypta
Chronologický seznam panovníků, panovníci jednotlivě, kartuše faraónů, Tutanchamon a poklady jeho hrobkyBohové, náboženství, vyobrazení bohů, sošky bohůEgyptské památkyNejkrásnější fotografie EgyptaNovinky aneb píše se...Deník a fotografie z mého putování po Egyptě

Džedkareova pyramida - Sakkára

Rozměry pyramidy:
strana základny: 78,5 m
sklon stěny: 52°
výška 52 m

Za Menkauhorova syna bývá považován jeho nástupce Džedkare. Některé nepřímé doklady z českých vykopávek v Abúsíru však nevylučují možnost, že oba panovníci byli bratři (Niuserreovými syny), nebo dokonce bratranci.
Džedkareova pyramida v Jižní Sakkáře se původně jmenovala "Džedkare je krásný", dnes ji však místní lidé říkají "Strážní pyramida".
Jako první ji zkoumal Perring a krátce po něm i výprava Lepsiova. V roce 1880 pronikl do jejího podzemí Maspero, který hledal texty pyramid. Na rozdíl od abúsírských pyramid došlo u Džedkareovy a u následných pyramid 6. dynastie k některým významným změnám v budování pyramid. Nápadný je rozdíl v konstrukci jádra. K jeho stavbě bylo použito malých nepravidelných kusů vápence, které byly spojeny hlinitou maltou a zformovány do zhruba 7 m vysokých stupňů. Původně jich bylo šest, dnes zhruba tři nejnižší. Zbytek pyramidy tak dosahuje výšky 24 m.
Většina obložení z bílého vápence byla strhána zloději kamene již v dávné minulosti, přesto se zejména na severní straně dochovalo v překvapivě dobrém stavu.
Vchod byl umístěn na severní straně pyramidy v dlažbě dvora asi 2,5 m západně od severo-východní osy. Nad vchodem stála původně tzv. severní kaple, po níž se dochovaly jen zcela nepatrné stopy. Chodba se zpočátku svažuje až posléze ústí do malého vestibulu. V něm se podařilo nalézt střepy z rozbitých nádob. Za vestibulem se chodba mění na vodorovnou a hned na začátku je zátaras z červené žuly, který tvořila trojice mohutných padacích bloků. Na konci chodby při vstupu do předsíně pohřební komory je poslední žulová blokáda. Panovníkův posmrtný příbytek tvořily tři místnosti. Vedle předsíně a pohřební komory ještě místnost se třemi výklenky, sklad pohřební výbavy. Sedlový strop předsíně a pohřební komory (sklad měl strop plochý) byl zkonstruován ze tří nad sebou umístěných vrstev mohutných vápencových bloků. U západní stěny stál pohřební sarkofág. V něm kdysi odpočívala mumie panovníka s hlavou k severu. V sutinách pohřební komory se podařilo nalézt pozůstatky asi padesátiletého mumifikovaného muže. Vzhledem k tomu, že sestupná chodba je zčásti dosud uzavřena původní blokádou, kterou zloději obešli, není příliš pravděpodobné, že se jedná o tělo panovníka. Před východní stranou pyramidy stál zádušní chrám. Chrám byl z velké části poškozen zloději kamene.
Kultovní pyramida u jihovýchodního nároží měla třístupňové jádro. Strana pyramidy byla asi 15,5 m dlouhá a výška dosahovala 16-ti m. Uprostřed severní stěny, těsně nad úrovní základny, byl vchod do podzemí. Na konci svažující se chodby byla jediná komora. Pyramidu obklopovala nevelká ohradní zeď.

Pyramida neznámé královny (Džedkareovy manželky?)

Rozměry pyramidy:
strana základny: 41 m
sklon stěny: 62°
výška 21 m

K severovýchodnímu nároží ohradní zdi kolem Džedkareovy pyramidy a zádušního chrámu přiléhá další, mnohem menší pyramidový komplex. Nemá údolní chrám ani vzestupnou cestu. Tvoří ho pyramida s malým kultovním zádušním chrámem. Komplex má vlastní ohradní zeď. Vzhledem k jeho poloze, zejména začlenění do komplexu Džedkareova, je s největší pravděpodobností připisován panovníkově manželce. Její jméno se zatím nepodařilo objevit. Výzkum komplexu zatím není úplný.
Pyramida měla původně třístupňové jádro postavené podobným způsobem jako vedlejší Džedkareova pyramida. Dnes je možno uprostřed rozvalin spatřit hluboký kráter a do něho od severu směřuje hluboký příkop.
Zádušní chrám je postaven velice originálně a mnohdy i improvizovaně, neboť bylo nutné přizpůsobit normy místním podmínkám. Do chrámu se vcházelo ze západu, což souviselo se snahou komunikačně jej propojit s vedlejším královským chrámem. Součástí komplexu byla i malá kultovní pyramida. Jak bylo obvyklé, tak i ona stála u jihovýchodního nároží.
Velikost, členitost a originalita celého komplexu naznačuje významné společenské postavení její majitelky. Podle některých důkazů se dá soudit, že mezi smrtí svého manžela a nástupu jejího syna (Venise?) na trůn sama vládla. Může tomu však být i naopak. Královna mohla mít urozenější původ než samotný Džedkare, který by ji tak vděčil za legitimitu na trůn. Tento jev nebyl v egyptských dějinách zas tak neobvyklý. V každém případě je i její komplex důkazem narůstající úlohy a společenské postavení královen v době 5. dynastie.