.:. Vítejte na mých stránkách o starověkém Egyptě .:.
ObnovitZákladní údajeŽivotní tepna Nil, povrch, podnebí, Nil, počasíZrození, dětství, škola hrou, stolování, oblékání a móda, bydlení, manželství, smrtZemědělství - Zahradnictví, dřevárenství, dobytek, daně a administrativaLékařství
Literatura, malířství, hieroglyfy, papyrus, objevitel písma, Rosettská deska, egyptologovéSkarab, velká pyramida, egyptský kříž, mumie faraónůCo je to... - mastaba, pyramida, chrám?PyramidyCesta po Nilu - Abú Simbel, Philae, Luxor, Údolí králů, Pyramidová pole v Gíze a jinéHistorie Egypta, důležitá data, dějiny Egypta
Chronologický seznam panovníků, panovníci jednotlivě, kartuše faraónů, Tutanchamon a poklady jeho hrobkyBohové, náboženství, vyobrazení bohů, sošky bohůEgyptské památkyNejkrásnější fotografie EgyptaNovinky aneb píše se...Deník a fotografie z mého putování po Egyptě

Chabova (Vrstvená) pyramida - Záwijit al-Arján

Mezi Gízou a Abúsírem, západně od vesnice Záwijit el-Arján, na zvýšeném pahorku na okraji pouště lze spatřit pozůstatky dvou pyramid ze Staré říše. V celé memfidské oblasti mají zajímavý primát, obě jsou nedokončené. 
Starší a více zachovalá je egyptology označována jako Vrstvená. Místní lidé jí říkají podle jejího vzhledu el-Haram el-meduwara, v překladu tedy Kulatá pyramida. Často je přisuzována panovníku 3. dynastie - Chabovi, a to zejména podle nepřímých důkazů. V mastabě severně od pyramidy bylo nalezeno osm alabastrových nádob nesoucích jméno tohoto panovníka. První průzkum a velice stručný popis provedl Perring již v roce 1839. Ve své publikaci ji také stručně zmiňuje i výprava Lepsiova. V první polovině 20. st. následovaly další dvě výpravy. Výzkum těchto výprav zůstal nedokončen a navíc získané poznatky se výrazně liší. Do současnosti tedy podrobný výzkum proveden nebyl, k čemuž přispívá i fakt, že lokalita se nachází v uzavřené vojenské oblasti. 
Pyramida byla projektována jako stupňovitá. Není však jasné, kolik stupňů mělo být. Odhaduje se, že mezi 5 a 7. Délka strany měla být 84 m, sklon vrstvy jádra 68°. Jádro bylo stavěno metodou dovnitř skloněných vrstev. Obložení z bílého vápence mělo být budováno současně s vrstveným jádrem. To však nalezeno nebylo, z čěhož archeologové usuzují, že pyramida nebyla nikdy dokončena. Podzemní část v mnohých ohledech připomíná Sechemchetovu pyramidu, avšak její plán je poněkud jednodušší a vývojově pokročilejší. Přístupová cesta do podzemí se nachází vně pyramidy poblíž severovýchodního nároží. Zpočátku má tvar příkrého schodiště vedoucího k otevřenému příkopu směrem k západu. V místě, kde protíná severo-jižní osu pyramidy, je přerušena vertikální šachtou. Z jejího dna je přístup do horizontální chodby ve tvaru písmene U. Z chodby odbočuje 32 hřebenovitě uspořádaných skladištních komor určených k uložení panovníkovy pohřební výbavy. Další chodba vedoucí rovněž ze dna vertikální šachty vede do pohřební komory, umístěné přesně v ose pyramidy. V komoře se nenacházelo nic, co by svědčilo o uložení sarkofágu. Chodba je navíc tak úzká, že by vůbec nebylo možno sarkofág do pohřební komory dopravit.
Poblíž Vrstvené pyramidy leží zbytky stavby, o které se soudí, že je o nedokončenou pyramidou. Tvoři jí čtvercová základní plošina, na níž mělo být postaveno jádro pyramidy. Podle této plošiny lze usuzovat, že délka strany pyramidy měla být něco málo přes 200 m. Uprostřed nedokončené stavby je obrovská, východo-západně orientovaná jáma. Na jejím dně byly položeny velké vápencové a žulové bloky, které tvořily základ pohřební komory. V západní části jámy je oválný sarkofág z červené žuly. Nitro pyramidy pravděpodobně skrývá další neprozkoumané prostory, o čemž svědčí Barsantiliho pozorování z roku 1903, kdy jámu při prudkém lijáku naplnila voda, která následně prudce klesla o jeden metr. Zatím není zcela jasné, komu vlastně pyramidy patřila. V současnosti se většina archeologů shoduje, že pyramida patřila některému panovníkovi ze 4. dynastie, a to zejména podle způsobu stavby a použitého materiálu. V případě majitele pyramidy již taková shoda není.