.:. Vítejte na mých stránkách o starověkém Egyptě .:.
ObnovitZákladní údajeŽivotní tepna Nil, povrch, podnebí, Nil, počasíZrození, dětství, škola hrou, stolování, oblékání a móda, bydlení, manželství, smrtZemědělství - Zahradnictví, dřevárenství, dobytek, daně a administrativaLékařství
Literatura, malířství, hieroglyfy, papyrus, objevitel písma, Rosettská deska, egyptologovéSkarab, velká pyramida, egyptský kříž, mumie faraónůCo je to... - mastaba, pyramida, chrám?PyramidyCesta po Nilu - Abú Simbel, Philae, Luxor, Údolí králů, Pyramidová pole v Gíze a jinéHistorie Egypta, důležitá data, dějiny Egypta
Chronologický seznam panovníků, panovníci jednotlivě, kartuše faraónů, Tutanchamon a poklady jeho hrobkyBohové, náboženství, vyobrazení bohů, sošky bohůEgyptské památkyNejkrásnější fotografie EgyptaNovinky aneb píše se...Deník a fotografie z mého putování po Egyptě

Údolí králů a královen

Již nikdo nedokáže spočítat ty stovky umělců a stavitelů, kteří v tomto Údolí na západním břehu Nilu postavili ta překrásná obydlí pro věčnost svých králů a bohů. Již nikdo nedokáže navrátit Údolí jeho zašlou slávu, kdy desítky královských hrobek plných neskutečného bohatství byly uctívány a chráněny lidem této země. Tady leží bohové, tady se život setkává se smrtí, tady se člověk dotýká nekonečnosti. Přijměte pozvánku do míst, která jsou vyhrazena jen králům.

Letecký pohled na Údolí králůÚdolí králů, Araby nazývané Biban El-Muluk (Brány králů), ležící poblíž Théb na západním břehu Nilu, dominuje Velká pyramidová hora nazývaná El-Kurna, sídlo bohyně Meretseger, ochránkyně mrtvých králů a bohyně, která podle pověsti na toto místo zavedla zakladatele Údolí králů 18. dynastie - Ahmose. Bohužel ani jeho, ani hrobka jeho syna - Amenhotepa I. nebyla nikdy nalezena. Prvním králem, o němž jistojistě víme, že byl v "Ta Sechet Achat", jak Údolí říkali sami Egypťané, pohřben, byl až Thutmose I. Po něm následovali všichni panovníci 18., 19. a 20. dynastie až po Ramesse XI., který byl posledním králem, který nalezl poslední odpočinek právě zde pod Pyramidovou horou. Celkem je v současnosti známo 62 hrobek na území Údolí, avšak ne všechny jsou hrobkami královskými. Podle veškerých dostupných zpráv bylo Údolí, stejně jako celé západní pobřeží Nilu zelené a plné života, nikoli vyprahlá poušť, jak jej známe nyní. Vchody do hrobek byly otevřeny ven a byly pěčlivě a svědomitě hlídány proti vyloupení. Bohužel již v dobách 20. dnystie známe zprávy, že hrobky byly znesvěceny a vykradeny. Tyto události vedly místní kněze k ukrytí většiny královských mumií do známe skrýše v Dejr al-Bahrí, kde byly v minulém století objeveny a zachráněny pro Egyptské muzeum.
Bezesporu největším objevem v Údolí, v egyptologii a snad i v dějinách historie vůbec, byl objev jediné nevykradené hrobky - hrobky faraóna Tutanchamona. Objev, který se zapsal zlatým písmem do dějin egyptologie, objev, který nám dal lehce nahlédnou a rozproudit fantazii nad možným bohatstvím, které se skrývalo v podzemí pod Pyramidovou horou. Tutanchamonova hrobka znamela výbuch zájmu o Egypt jako takový, o jeho dějiny a kulturu a od doby, kdy byla objevena, proudí do Egypta a do Údolí milióny a milióny turistů, aby alespoň na pár chvil spatřili Tutanchamonuvu hrobku, ve které, jako jediný, faraón stále odpočívá. Tutanchamonova hrobka nepatří zdaleka mezi nejhezčí, nebo největší v Údolí, a tak nahlédněme společně pod pokličku několika z nejzajímavějších tamních královských hrobek. Ale začneme samozřejmě u Tutanchamona.

Plán Údolí králů

01. Ramesse I.
02. Ramesse IV.
03. Meriatum
04. Ramesse XI.
05. synové Ramesse II.
06. Ramesse IX.
07. Ramesse II.
08. Merenptah
09. Ramesse V. a VI.
10. Amenmesse
11. Ramesse III.
13. Baj
14. Tvosret a Setnacht
15. Seti II.
16. Ramesse I.
17. Sethi I.
18. Ramesse X.
19. Mentuherkepšef
20. Hatšepsut a Thutmose I.
34. Thutmose III.
35. Amenhotep II.
36. Maiherpri
38. Thutmose I.
42. Thutmose II. nebo manželka Thutmose III.
43. Thutmose IV.
45. Userhat
46. Juja a Tuja
47. Siptah
57. Haremheb
62. Tutanchamon
Plán Údolí králů

Tutanchamon

"Konečně jsme učinili skvělý objev v Údolí, nádherná hrobka s neporušenými pečetěmi znovu zakryta do Vašeho příjezdu, gratuluji".

Takto oznamoval 6. listopadu 1922 telegramem H. Carter svému sponzorovi lordu Carnarvonovi objev objevů, objev století, objev hrobky krále Tutanchamona.
Už samotný původ tohoto faraóna je obestřen tajemstvím. Nastoupil na trůn kolem 10. roku věku a po prvních pár let své vlády pobýval ještě v Achetatonu a nechal si říkat Tutanchaton. Poté se přestěhoval zpět do Théb a pod vedením vezíra Aje a Haremheba - vrchního velitele ozbrojených sil, počala obnova Amonova kultu. Tutanchamon zemřel velice brzy - bylo mu kolem 20. let a dodnes se spekuluje jakým způsobem. Možná byl zavražděn, možná, dle posledních výzkumů šlo o nehodu, s největší pravěpodobností pád z koně. Jistojistě však nezemřel přirozenou smrtí a byl pohřben do malé hrobky v Údolí králů, která navíc nebyla připravována pro něj, ale právě pro vezíra Aje.

Průřez Tutanchamonovy hrobky s rozložením, vybavení v době objevu H. Carterem

Kdyby byla Tutanchamonova hrobka vykradena, ležela by na samém okraji zájmu jak turistů, tak archeologů. Bezvýznamný král, za jehož vlády nedošlo k žádné zásadní události, nejmenší a asi nejhůře vyzdobená hrobka v Údolí. A možná právě díky toho, že Tutanchamon byl za léta zapoměn, jeho hrobka byla velmi mistrně orientována a zůstala nevykradena (vykradena minimálně jednou byla, avšak se asi zloději našli a předměty byly vráceny zpět na své místo), je díky H. Carterovi od listopadu 1922 přístupna a Egyptské muzeum v Káhiře vystavuje na obdiv její nesčíselné poklady.
Celá hrobka se skládá pouze ze čtyř malých místností - Předsíně, která obsahovala čtyři rozmontované vozy, tři pohřební lehátka, pod jednímž z nich stál slavný Tutanchamonův trůn, nádoby s jídlem pro krále a především dvě dřevěné, pozlacené sochy faraónova Ka, které strážily vchod do pohřební komory. Skladu, kde se nalézaly spousty léhátek a židlí, Pohřební komory s vlastním Tutanchamonem ležícím v několika pozlacených rakvích a mající na hlavě asi nejkrásnější exponát všech světových egyptologických sbírek - Tutanchamonovu posmrtnou masku. Pohřební komora je jedinou místností, která je v Tutanchamonově hrobce zdobena, a to pouze zevrubně několika výjevy z obřadu Otevírání úst, převozu na onen svět a vyobrazení několika božstvev. Na kresbách je vidět, že jsou dělány v rychlosti a shonu a nejsou nijak výrazné oproti ostatním královským hrobkám. Tutanchamon ležel ve třech antropoidních rakvích, z nichž jedna, vážící více než 110 kg, je z ryzího zlata a dvě ze dřeva, potažené zlatou fólií. Samotná mumie byla zdobena mimo posmrtné masky dalšími asi sto padesáti zlatými amulety a šperky. Poslední místností je Pokladnice, která samozřejmě obsahovala nejkrásnější výbavu v celé hrobce - nádhernou skříň s kanopami s faraónovými vnitřnostmi, přes třicet modelů lodí určených k přepravě na onen svět, několik desítek dřevěných skříněk s výbavou pro běžný život na onom světě, překrásná socha Anupa, boha Šakala-balzamovače na nosítkách, která je ukázkou naprostého mistrovství umělců té doby a stovky a tisíce dalších předmětů.
 

Pokladnice - překrásná socha Anubise, šakala-balzamovače a průvodce do světa mrtvých, v pozadí
Vstup z Předsíně do Pohřební komory střežily dvě sochy faraónova Ka
Překrásné alabastrové vázy z výbavy krále
Prostřední balzamovací stolice v předsíni hrobky, pod níž se nalézá jídlo pro faraóna na onom světě

Sethi I.

Vše se odehrálo jednoho podzimního jitra roku 1817, 105 let před objevem Tutanchamonovy hrobky. Giovanni Battista Belzoni, zvaný Obr z Padovy, narazil po dlouhých týdnech odstraňování sutě a skály na vchod do hrobky, do hrobky tak nádherné a obrovské, že až do dnešních dnů je stále jednou z nejnavštěvovanějších v Údolí. Patřila Sethi I., otci Ramesse Velikého. Více než 122 metrů dlouhá, překrásně zdobená s alabastrovým sarkofágem ve svém srdci.
Klenba v sarkofágové komoře Sethi I.První třetinu hrobky tvoří chodba ústící do obřadní šachty. Její stěny jsou zdobeny Reovými litaniemi, soubory textů vzývajícího boha slunce později ztotožněného s faraónem samotným, a texty z knihy Amduat. Pohřební šachty byly původně považovány za jednu z pastí proti zlodějům, avšak dnes již víme, že spíše sloužily k obřadním účelům. Souvisely přímo s regenerací faraóna do podoby Slunce a s vyvoláváním Usira, vládce podsvětí. První velkou komoru, podobnou pohřební komoře manželky Ramesse Velikého, Nefertari, podepírají čtyři mocné sloupy s vyobrazením Sethiho ve společnosti velkého množství božstvev vč. Usira, Hora, Hathor a mnoha jiných. Mezi těmito vyobrazeními jsou vypsány pasáže z Knihy Bran. V této komoře se hrobka rozdvojuje. První částí se dostaneme do bohužel nedokončené komory - zvané Síň kreseb. druhou částí pokračujeme další asi 30 m dlouhou chodbou přímo do pohřební komory, kterou podpírá šest velkých nádherně zdobených pilířů a na konci ji zdobí jedna z nejkrásnějších částí hrobky - Klenutý strop s vyobrazením hvězdných konstalací, pod nímž ležel jediný poklad, který hrobka ukrývala - nádherný vyřezávaný alabastrový sarkofág, který je v současnosti bohužel součástí anglických soukromých sbírek. Do pohřební komory ústí ještě dva přístavky bez zdobení, sloužící pravděpodobně jako skladiště. 
Pokud nám nechybí trocha představivosti a porovnáme velikost a výzdobu hrobky Tutanchamonovy a Sethiho, musí nám tuhnout krev v žilách. Sethi I. byl jedním z nejmocnějších a nejbohatších faraónů celé historie Egypta, proto již pouze při představě bohatství, které tato hrobka jistě ukrývala, musí všem stát vlasy na hlavě...

Thutmose III.

Křemencový sarkofág v pohřební komoře Thutmosse III.Největší z vládců 18. dynastie, jehož příběh je bezpodmínečně spjat s královnou Hatšepsut. Jeho hrobku v Údolí králů objevil roku 1898 V. Loret a jako všechny ostatní, byla i ona vykradená a (mimo sarkofágu) úplně prázdná. Celá hrobka však působí velice zvláštním dojmem, nehodným tak velkého vladaře, jakým Thutmose bezesporu byl - za doby jeho vlády dosáhla Egyptská říše svého největšího rozmachu v celých dějinách a dosahovala od 4. nilského kataraktu až po řeku Eufrat v Asii. I přestože se jednalo o vojevůdce, tak se čekalo, že jeho hrobka bude přece jen více reprezentativnější. Zdobení stěn jsou především texty z knihy Amduat - jedno z nejpodrobnějších a nejúplnějších vyobrazení vůbec, avšak nevykreslované tak jako v ostatních hrobkách nádhernými hieroglyfy a zobrazeními, ale pouze strohými kurzívami. Celá hrobka tak působí dojmen nedodělanosti a chudoby. Když ji například porovnáme s hrobkou Nefertariinou, nemůžeme nevyjít z úžasu. Také sarkofág z červeného křemence ve tvaru oválu (kartuše) je zdoben velice umírněně. Mumie Thutmose III. byla nalezena ve skrýši v Dejr al-Bahrí společně s ostatními královskými mumiemi.

Ramesse VI.

Klenba a část stěny sarkofágové komory Ramesse III.

Detail stropu pohřební komory Ramesse III.
 Poslední hrobkou, do které se spolu vypravíme, je hrobka Ramesse VI. Nebyl to nijak výzmnamný panovník, ale jeho pohřební komora patří v Údolí králů k těm nejkrásnějším a jeho hrobka je zároveň zvláštní v tom, že obsahuje hned dvě sarkofágové komory. Ta královská má asi nejkrásněji zdobený strop. Znázorňuje úryvky z Knihy Dne a Knihy Noci. Přes celý strop se klene nádherná kresba bohyně nebes - Nut, znázorňující denní koloběh Slunce - Rea. Večer Nut slunce polyká, aby jej ráno znovu porodila. Stěny jsou zdobeny Knihou Země - vyprávějící o zrození Slunce z podsvětí.

Údolí Královen

Letecký pohled na Údolí královenNejjižnější část západních Théb ukrývá pohřebiště slavných královen, princezen, priců a nejvýznamějších hodnostářů Egypta 18. - 20. dynastie. Ta Set Neferu je zvali staří Egypťané, což asi znamená "Místo králových dětí". První zde začal s vykopávkami samotný Champolion - člověk, který díky Rossetské desky rozluštil hieroglyfy. Údolí nebylo také vybráno náhodou, ale leží z druhé strany Pyramidové hory, velké strážkyně mrtvých. V celém Údolí leží asi 100 hrobek a mimo jiné také hrobka nejkrásnější - manželky Ramesse II. - Nefertari. Mimo této se zde nachází hrobky např. Amonchepschefa - syna Ramesse III., Meritamon - dcery kacířského Achnatona, královny Tuji, matky Ramesse II. a Velké manželky Sethi I. a spousty dalších, významných žen té doby. My se však zaměříme na jednu jedinou, nejkrásnější z nejkrásnějších.

Nefertari

Jak asi mohli pracovat staří Egypťané na výzdobě Nefertariiny hrobky? Nejprve si nanečisto nakreslili obraz na kus vápence, ten potom ve větším měřítku přenesli na stěnu hrobky, vytesali její reliéfy, rozředili hrudky barev s vodou a poté nádherně vymalovali. Na obrázku malíři pracují na výzdobě chodby vedoucí do sarkofágové komory.Nejkrásnější žena ze všech musí mít nejkrásnější hrobku ze všech. 

Nefertari byla hlavní Velkou královskou manželkou Ramesse II. Velikého a všechny okolnosti naznačují, že ji Ramesse velimi ctil a miloval. Ať již malý chrám v Abú Simbelu zasvěcený Nefertari a Hathor, kterou ztělesňovala, tak již zobrazení ve stejné velikosti jako sám faraón, ukazují na tuto skutečnost, která je navíc umocněna opravdu FANTASTICKOU nádherou její hrobky v Údolí královen. Hrobku objevila italská výprava vedená E. Schiaparellim v roce 1904 a již v té době byla ve velmi špatném stavu. To vedlo Egyptologický ústav k jejímu uzavření v padesátých létech a k velkým restaurátorským pracem, které však začaly až kolem roku 1985 a trvaly až do roku 1992. Bohužel se však Egyptské úřady rozhodly uzavřít tuto hrobku pro veřejnost navždy.
Předsíň Nefertariiny hrobky zobrazuje královnu v přítomnosti s bohem Horem.
Hrobka patří svou velikostí spíše mezi ty menší. Vstupní chodbou vejdeme do Dvojité místnosti - Předsíně spojené se Vstupní síní, na jejichž stěnách jsou vyobrazení Nefertari ve společnosti Usira, Anupa, Atuma a Hathor, později převedené do symbolického trumfu v obřadu vážení duše. Další nádherně zdobenou chodbou, kde na stěnách nalézáme Anupa - Šakala, Nefertari a Hathor, vstupujeme přímo do pohřební komory, podepírané čtyřmí sloupy a zdobené opět egyptskými božstvy a texty z posvátných knih. Do sarkofágové komory ústí ještě tři malé přístavky sloužící pravděpodobně pro pohřební výbavu. Samotný Schiaparelli, který v době objevu hrobky byl již zkušený egyptolog, kterého nemohlo jen tak něco vyvést z míry, prý při pohledu na nádheru maleb oněměl. Celá hrobka je vlastně od vstupu cestou smrti do věčného Usirova království, kdy pohřební komora, kde ležela Nefertariina mumie, je konečnou stanicí na věčnosti.