.:. Vítejte na mých stránkách o starověkém Egyptě .:.
ObnovitZákladní údajeŽivotní tepna Nil, povrch, podnebí, Nil, počasíZrození, dětství, škola hrou, stolování, oblékání a móda, bydlení, manželství, smrtZemědělství - Zahradnictví, dřevárenství, dobytek, daně a administrativaLékařství
Literatura, malířství, hieroglyfy, papyrus, objevitel písma, Rosettská deska, egyptologovéSkarab, velká pyramida, egyptský kříž, mumie faraónůCo je to... - mastaba, pyramida, chrám?PyramidyCesta po Nilu - Abú Simbel, Philae, Luxor, Údolí králů, Pyramidová pole v Gíze a jinéHistorie Egypta, důležitá data, dějiny Egypta
Chronologický seznam panovníků, panovníci jednotlivě, kartuše faraónů, Tutanchamon a poklady jeho hrobkyBohové, náboženství, vyobrazení bohů, sošky bohůEgyptské památkyNejkrásnější fotografie EgyptaNovinky aneb píše se...Deník a fotografie z mého putování po Egyptě

Chrám Ramesse III. v Medínat Hábú

Tato stavba leží na západním břehu Nilu ve Vesétu. Počátky tohoto chrámu sahají do Střední říše. Z této doby totiž pocházejí zbytky svatyně. V chrámu obklopeném akáciovým hájem a nazývané Svaté místo byl uctíván Amon v jedné ze svých podob.Vstupní pylon chrámu Ramesse III.
Hlavní památkou je zde zádušně-kultovní chrámový komplex Ramesse III. Chrám byl postaven za necelých dvacet let. Je obklopený mohutnou, několik metrů silnou ohradní zdí (310 x 210 m). Před ní byla menší ohradní zeď. Chrám je určen k poctě panovníka a byl zde uctíván jako Amon-Re. Sem také byla dopravovaná bárka během slavnosti "Nádherných slavností údolí". Komplex také zahrnoval palác, příbytky kněží, sklady, hospodářské budovy, hřbitovy aj. Patřil k němu i vlastní přístav spojený kanálem s Nilem. Chrámový komplex byl zároveň také pevností a po určirou dobu i sídlem státní správy.
Vstup do chrámu tvořila tzv. Vysoká brána považována někdy za kopii syrské pevnosti (migdol). Byla vysoká 22 m a ze scén dochovaných na jejích stěnách se zdá, že v komnatách, které jsou v bráně uspořádány na několika podlažích, bydlel během svých občasných návštěv panovník. 
Za vysokou branou se rozprostírá rozlehlé nádvoří. Na něm se vlevo od hlavní osy komplexu nacházejí kaple božských manželek (Amenardis, dcery Kašty a Neitokret, dcery Psamteka I.).
Vlastní chrám Ramesse III. tzv. Velký chrám, tvoří opět soubor pylonů, nádvoří, síní a kaplí. První pylon je největší a jsou v něm scény z panovníkova vítězství nad  Libyjci a Šardany. Podobné výjevy jsou i na druhém pylonu a na stěnách obou hlavních nádvoří, která za pylony následují. Jižně od 1. nádvoří (za 1. pylonem) leží zbytky královského paláce s trůnní síní, královskou ložnicí, koupelnou atd. Sloupová síň
Ve směru hlavní osy komplexu následuje za 2. nádvořím (2. pylonem) velká sloupová síň a jižně od ní chrámová pokladnice. V nejzazší části je čtvercová pilířová síň - Svatyně Amonovy bárky.
Z bohaté reliéfní výzdoby jsou například scény z bojů Ramesse z mořskými národy a z lovu divokého býka v bažinách (na jižní věži 1. pylonu).
Medínat Hábú se pokládalo za pohřební místo Ogdoady, božstev hem, skupiny osmi božstev, zplozených Šovem, ve čtyřech mužských a ženských dvojicích. V době "Slavnosti desátédo dne" cestoval Amon (Amon-em-ipet - Amon ve svém harému) ze svého sídla do Menínat Hábú. Zde také měl být pohřben Amon jako Kematef.