.:. Vítejte na mých stránkách o starověkém Egyptě .:.
ObnovitZákladní údajeŽivotní tepna Nil, povrch, podnebí, Nil, počasíZrození, dětství, škola hrou, stolování, oblékání a móda, bydlení, manželství, smrtZemědělství - Zahradnictví, dřevárenství, dobytek, daně a administrativaLékařství
Literatura, malířství, hieroglyfy, papyrus, objevitel písma, Rosettská deska, egyptologovéSkarab, velká pyramida, egyptský kříž, mumie faraónůCo je to... - mastaba, pyramida, chrám?PyramidyCesta po Nilu - Abú Simbel, Philae, Luxor, Údolí králů, Pyramidová pole v Gíze a jinéHistorie Egypta, důležitá data, dějiny Egypta
Chronologický seznam panovníků, panovníci jednotlivě, kartuše faraónů, Tutanchamon a poklady jeho hrobkyBohové, náboženství, vyobrazení bohů, sošky bohůEgyptské památkyNejkrásnější fotografie EgyptaNovinky aneb píše se...Deník a fotografie z mého putování po Egyptě

Velký Chrám boha Amona v Karnaku

Chrám boha Amona v Karnaku
Karnak je největším chrámovým komplexem v Egyptě. Je zasvěcen bohu Amon-Re a nachází se na pravém břehu Nilu u vesnice Karnak, dva kilometry severně od Luxoru a asi 700 km jižně od Káhiry. Zde také vznikl postupně největší chrámový komplex nejen starého Egypta (nazývali ho "nejctihodnějším z míst"), ale i starověku vůbec. Tvořily ho tři velké, navzájem kultovně i stavebně propojené chrámy Amona, Muty a Chonsua.
Komplex se stavěl neuvěřitelných 1600 let, od vlády Senusreta I. (12. dynastie), až po Nechtnebefa I. (30. dynastie). Rozprostírá se na ploše 250.000 m2. Je obehnán mohutnou, několik metrů silnou cihlovou zdí, v níž bylo několik bran ke všem světovým stranám. Jeho páteř tvoří dva trakty, západo-východní (hlavní, jenž odpovídá dráze slunce - neboli sluneční a nebeská) a zhruba severo-jižní (souběžná s tokem - osa pozemská, královská).
Hlavní přístup do velechrámu vede od zápádu, od Nilu, a zdobí ho alej beraních sfing (Amonovo posvátné zvíře). Vlastní vchod tvoří mohutný, avšak né zcela dokončený pylon (postavil jej Nechtnebef z 30. dynastie). Za ním následuje pak pět pylonů.Obelisk
Nádvoří mezi 1. a 2. pylonem o rozloze 8.000 m2, zdobené na severu a jihu kolonádou, vyplňuje několik staveb. Je mezi nimi svatyně Sethiho II. (na severní straně) zasvědcená triádě Amon, Mut a Chonsu, tzv. oltářní chrám Ramesse III., Taharkův kiosek stojí uprostřed nádvoří.
Druhým pylonem (postavený Haremhebem), před nimž stojí kolosální sochy Ramesse II., se vchází do architektonicky nejskvostnější části chrámu - Velké sloupové síně postavené Sethim I. a dokončované Ramessem II. Na ploše 6.000 m2 se zde do výše 23 metrů (po stranách hlavní cesty procesí) zvedají pískovcové papyrusové sloupy zdobené náboženskými výjevy v barevném hlubokém reliéfu. Boční stěny zdobí podobné výjevy, ale také scény z vítězných bojů obou panovníků v Palestině, Sýrii a Libyi. Východem v jižní stěně sloupové síňe je přístup na malé nádvoří, na jehož východní stěne je v hireoglyfech zaznamenanná slavná smlouva s Chetity. V základech třetího pylonu postaveného Amenhotepem III. byly nalezeny bloky z kaple Senusreta I. Na nádvoří mezi 3. a 4. pylonem stály dva páry obelisků (Thutmose I. a Thutmose III.) z červené žuly, z nichž zbyl jediný a to 23 m vysoký. Obelisky vyznačovaly průsečík, kde se protínala posvátná osa chrámu s pozemskou.
Mezi 4. a 5. pylonem se nachází takzvaná příčná síň (nazývaná Vadžet - Honosná) s papyrusovými sloupy, postavená Thutmosem I. Stojí tu také jeden z původně dvou Hatšepsutiných žulových obelisků (je vysoký 27,5 m).
Na 6. pylonu Thutmose III. s nápisy vztahujícími se k bitvě u Megidda se rozprostírá další komplex síní a kaplí, dvorů, soch. Leží zde tzv. Dům milionu let postavený rovněž Thutmosem III., který zahrnoval síň s neobvyklými sloupy se zvoncovou hlavicí, slavný tzv. karnacký seznam králů od nejstarších dob do 18. dynastie, botanickou zahradu s vyobrazením rostlin a zvířat s nimiž se Thutmose III. setkal během svého tažení do Sýrie. Za zdí jsou vidět zbytky chrámu postaveného Achnatonem.Svaté jezero
Branou Ramesse IX. v jižní stěně nádvoří mezi 3. a 4. pylonem je přístup do severo-jižního traktu karnackého chrámu, který tvoří čtyři pylony (7.-10.) a čtyři rozlehlá nádvoří. V 1. nádvoří mezi 3. a 7. pylonem, v místě, kde se oba trakty stýkají, byla objevena a v letech 1902-1909 prozkoumána slavná cachette, karnacká skrýš. Obsahovala okolo 18.000 kamenných a bronzových sošek králů i soukromých osob z různých odobí. Pro přeplnění chrámu byli v pozdní době pohřbeny ve společné jámě.
7. pylon nechal postavit Thutmose III., 8. Hatšepsut, 9.-10. Haremheb. Při stavbě 9. pylonu použil Haremheb menší kamenné kvádry, tzv. taláty, z pěti starších chrámů Achnatona.
Spolu s Amonovým velechrámem se ve společné tzv. centrálním okrsku nachází ještě několik staveb. V JV části okrsku to je velké posvátné jezírko s nilometem postavené Thutmosem III. Při obřadu byly posvátné bárky přeneseny na hladinu, aby symbolizovaly nebeskou cestu boha Slunce Ra (Ré). U jezera stojí podstavec s 50 cm soškou vrubouna posvátného - skarabea (symbol boha Slunce Ra-Ré). V JZ okrsku stojí dnes zničený chrám Chonsua založený Amenhotepem III. V severní části stojí Ptahův chrám postavený Thutmosem III. a rozšířený ptolemájovskými panovníky.
Severní okrsek patřil Mocuovi a dále je zde několik menších sakrálních staveb. Chrám postavil Amenhotep III. a s hlavním chrámem, ležícím několik kilometrů severně, v centru Moncuova kultu v Medamúdu, jej spojovala cesta zdobená sfingami.
Jižní okrsek spojovala s Amonovým chrámem alej beraních sfing. Dominantou byla stavba Mutina chrámu. Byl vybudován za Amenhotepa III. na místě staršího. Před nádvořím jsou sochy Sachmety. V prostoru chrámu bylo nalezeno mnoho soch této bohyně. Chrám ze tří stran obklopovalo jezírko. Součásti okrsku bylo několik staveb, především chrám Amenhotepa III. a RamesseII.