.:. Vítejte na mých stránkách o starověkém Egyptě .:.
ObnovitZákladní údajeŽivotní tepna Nil, povrch, podnebí, Nil, počasíZrození, dětství, škola hrou, stolování, oblékání a móda, bydlení, manželství, smrtZemědělství - Zahradnictví, dřevárenství, dobytek, daně a administrativaLékařství
Literatura, malířství, hieroglyfy, papyrus, objevitel písma, Rosettská deska, egyptologovéSkarab, velká pyramida, egyptský kříž, mumie faraónůCo je to... - mastaba, pyramida, chrám?PyramidyCesta po Nilu - Abú Simbel, Philae, Luxor, Údolí králů, Pyramidová pole v Gíze a jinéHistorie Egypta, důležitá data, dějiny Egypta
Chronologický seznam panovníků, panovníci jednotlivě, kartuše faraónů, Tutanchamon a poklady jeho hrobkyBohové, náboženství, vyobrazení bohů, sošky bohůEgyptské památkyNejkrásnější fotografie EgyptaNovinky aneb píše se...Deník a fotografie z mého putování po Egyptě

Alexandrie

V ústí rosettského ramene Nilu se nachází metropole založená Alexandrem Velikým r. 331 př. n. l. po osvobození Egypta Římany od perské nadvlády. Původně rybářská vesnice se začala rozmáhat v krásné prosperující město, začala vzkvétat jako přístav s jedinečnou strategickou polohou a stala se největší křižovatkou námořních cest ve Středomoří. Do Egypta tudy proudilo ovoce, víno, otroci, koně, exotické zboží. Byla vystavěna podle plánu rhodského stavitele Deinokrata, pevnina byla později propojena s ostrovem Faros, na kterém stával jeden ze sedmi divů světa - mohutný maják (dnes neexistuje). Nyní je Alexandrie důležitým strategickým bodem, největším egyptským přístavem, velkým průmyslovým centrem a neoficiálně i letním hlavním městem vzhledem k příznivému klimatu.
Přestože je Alexandrie velice starým městem, do dnešní doby se z její minulosti dochovaly jen ojedinělé trosky. Z legendárních římských a ptolemaiovských budov zbyly leckdy jen portály či vstupní brány napovídající, že zde kdysi stály opravdové skvosty. Vlastní fantazie tak bývá nezbytným pomocníkem při jejich rekonstrukci. Příkladem může být průsečík dvou hlavních alexandrijských tříd Sharia Hurriya a Sharia Nabi Daniel, který byl kdysi jedním z nejslavnějších míst na světě. V dávných dobách byla Sharia Hurriya známa jako Kanopská cesta vedoucí od východní městské Brány slunce k západní Bráně měsíce. Podle záznamů jakéhosi biskupa z 5. století ji lemovala řada sloupů.

pevnost Qait Bey

Ptolemaiovci budovali chrámy v egyptském stylu po celém území delty, ale jejich hlavní město Alexandrie bylo ve stylu řeckém. Patřilo do světa kolem Středozemního moře. Ve městě byly oddělené čtvrti Egypťanů a Řeků. Nejznámější alexandrijskou stavbou je pevnost Qait Bey, která byla postavená na základech bájného majáku na ostrově Faros. Maják, jeden ze sedmi divů světa, byl postaven za vlády Ptolemaia Filadelfského okolo roku 279 př. n. l. Byl chloubou Alexandrie. Měřil 150 m a uvnitř měl na 300 místností ve čtvercovém podlaží, ze kterého stoupalo vzhůru dvojité spirálovité schodiště přes druhé patro osmiúhelníkového půdorysu a válcové třetí patro do horní místnosti s majákovým světlem. Stavba byla korunována sochou Poseidona.
Ačkoliv se přesně neví, jaké zařízení odráželo či vysílalo světlo ohně na moře, zápisky z dávných dob hovoří o tajemném zrcadle či soustavě čoček, kterými mohl správce majáku identifikovat na moři lodě, které nebyly vidět pouhým okem. Legenda vypráví, že byzantský císař chystající se napadnout Alexandrii, se nemohl k přístavu přiblížit, odpuzován magickým světlem majáku. Proto poslal do města své agenty, kteří roznesli zprávu, že maják stojí na klenotnici Alexandra Velikého. Tehdejší alexandrijský chalíf zprávě uvěřil a dříve než ho mohli lidé zadržet, nechal strhnout do moře dvě hořejší patra majáku. Tím bylo pohřbeno i tajemství magického světla. Ačkoliv se několik muslimských následovníků pokoušelo maják zrekonstuovat, zanikl úplně za zemětřesení r. 1326.
Později byl ostrov s pevninou propojen rampou, která je v dnešní době výběžkem Corniche Alexandria, oddělující Západní a Východní přístav. V r. 1480 mamelucký sultán Qait Bey opevnil výběžek poloostrova a na základech majáku vystavěl pevnosti. V pevnosti je nyní umístěna expozice Námořního muzea.

Pompeiův pilíř

V jihozápadní části Alexandrie se nachází Pompeiův pilíř, vybudovaný ve 3. stol. n. l. na počest císaře Diokleciána. Jméno mu však dali křižáci (považovali jej za památku z období vlády císaře Pompeia). Obelisk je postavem z růžové žuly a je vysoký 30 metrů.

Blízko pilíře je vchod do římských katakomb, pocházejících z 2. stol. n. l. Je to největší římské pohřebiště v Egyptě. Je zde velké množství hrobek a pohřebních místností, které byly seřazeny do tří řad. Původně byly Římské divadlovytesány do skály jako rodinné hrobky, ale příležitostně byly rozšířeny, takže se do nich vešlo až 300 těl. Katakomby byly objeveny zcela náhodně v r. 1900, kdy se povoz tažený oslem náhle probořil jejich stropem. Spodní patra jsou zaplavenena vodou.

Na ulici Sharia Youseff stojí římské divadlo. Je to jediné římské divadlo v Egyptě. Má 13 mramorových teras, které jsou v perfektně zachovalém stavu a tvoří půlkruh kolem arény. Divadlo bylo objeveno teprve nedávno při stavebních pracech.