.:. Vítejte na mých stránkách o starověkém Egyptě .:.
ObnovitZákladní údajeŽivotní tepna Nil, povrch, podnebí, Nil, počasíZrození, dětství, škola hrou, stolování, oblékání a móda, bydlení, manželství, smrtZemědělství - Zahradnictví, dřevárenství, dobytek, daně a administrativaLékařství
Literatura, malířství, hieroglyfy, papyrus, objevitel písma, Rosettská deska, egyptologovéSkarab, velká pyramida, egyptský kříž, mumie faraónůCo je to... - mastaba, pyramida, chrám?PyramidyCesta po Nilu - Abú Simbel, Philae, Luxor, Údolí králů, Pyramidová pole v Gíze a jinéHistorie Egypta, důležitá data, dějiny Egypta
Chronologický seznam panovníků, panovníci jednotlivě, kartuše faraónů, Tutanchamon a poklady jeho hrobkyBohové, náboženství, vyobrazení bohů, sošky bohůEgyptské památkyNejkrásnější fotografie EgyptaNovinky aneb píše se...Deník a fotografie z mého putování po Egyptě

Stavby v Abúsíru

Jihovýchodním směrem od Gízy je jedno ze současných významných archeologických center – Abúsír. Nachází se zde několik pyramid 5. dynastie, které jsou však ve většině případech velmi poškozené. Největší z nich byla pyramida Neferirkareova (vysoká 72 metrů). Od roku 1960 je Abúsír i místem zájmu Českého egyptologického ústavu Univerzity Karlovy.

Sahureova pyramida

Sahureova pyramida

Pyramidový komplex panovníka Sahurea musel v nedotčeném stavu vypadat impozantně. Většina reliéfů, které kdysi tyto chrámy zdobily, se ztratila. Zachovalo se jen několik z nich a ty zachycují výjevy ze života královské rodiny.
Jeden z úlomků zobrazuje jako první v egyptském umění lodě plující po moři. Na jiném jsou zobrazena zvířata, získaná během války s Libylí. Podle záznamů čítala tato kořist 123 440 kusů dobytka a 243 688 ovcí.
Sahureův nástupce Neferirkare měl v úmyslu vybudovat v Abúsíru velký pyramidový komplex, ale nepodařilo se mu jej dokončit. Vzesupnou cestu využil pro svou pyramidu další panovník Nevoserre. Čtvrtou pyramidu dal v Abúsíru postavit panovník Raneferef.
Největší z hrobek typu mastaby v okolí pyramid náležela vezíru Ptahšepsesovi. Nápisy přibližně z roku 1229 př. n. l. ukazují, že tato hrobka byla v době Nové říše turistickou atrakcí.
 

Neferirkareova pyramida

Neferirkareova pyramida

Neferirkare si nechal postavit pyramidu o 250 m jižněji, a to ve větších rozměrech. Původně se mělo jednat o pyramidu se stupňovitým tvarem, ale nakonec byla zvětšena na klasickou jehlanovou. Zdá se, že kromě dolní části a špičky, byla obložena vápencovými kvádry (obložení nebylo však dokončeno). Zcela zničené je obložení vstupní chodby a do velké míry i v pohřební komoře. Zádušní chrám nechali posatvit až jeho synové Raneferef a Niuserre, a to ze sušených cihel a dřeva. Vzestupná cesta a údolní chrám dokončeny nebyly. Ty si přivlastnil jeho syn Niuserre.
Kolem zádušního chrámu a pyramidy byla postavena mohutná cihlová ohradní zeď. Měla pravděpodobně několik bran. Jednu z nich, jihovýchodní, se podařilo objevit české archeologické expedici při výzkumu sousedního pyramidového komplexu Neferirkareovy manželky, královny Chentkaus II.
 

Raneferefova pyramida

Raneferefova pyramida

Raneferefova pyramida stojí na nejjižnějším cípu abúsírské nekropole. Pyramida nestála na pevném podloží, ale na plošině postavené ze dvou vrstev mohutných vápencových bloků. Jádro bylo postaveno ve vodorovných, asi 1 m vysokých vrstvách. Pohřební komora leží mírně pod úrovní základny pyramidy. Sondáž v sestupné chodbě a i v roce 1995 zahájený odkryv suti v pyramidě potvrdily, že podzemní místnosti pyramidy byly stavebně dokončeny. V době, kdy byly dokončeny vnitřní prostory a stavba dosáhla výšky prvního stupně, Raneferef předčasně zemřel. Dokončení komplexu pak bylo z ekonomických a časových důvodů nemyslitelné. Dokončený první stupeň byl obložen hrubě opracovanými bloky bílého vápence a nahoře pokryt tenkou vrstvou jílu. Hrobka tak získala tvar velké mastaby.
Zádušní komplex se stal doslova zlatým dolem pro naše archeology (1980-1998). U východní stěny vznikl nevelký zádušní chrám, kde se 150 let udržoval kult panovníka. Ten se skládal s portiku, jenž měl dva sloupy a za ním byla otevřená sloupová síň (22 sloupů) s oltářem. Nalevo od této síně byla svatyně nože - rituální jatka, kde se porážel dobytek, jehož maso se používalo ve formě obětin pro panovníkův kult. Za otevřeným dvorem se nacházela sloupová síň - jeden z nejstarších nálezů této architektury ve starém Egyptě. V severních skladech se podařil učinit nejcenější objev - papyrový archív. V pyramidě se pak našel fragmen mumifikovaného Ranererova těla (ruky).
 

Niuserrova pyramida

Niuserrova pyramida

Niuserrova pyramida stojí těsně u severovýchodního rohu Neferirkareovy pyramidy. Dnes je velmi zchátralá. Jádro pyramidy tvoří sedm stupňů. Kámen je z místních vápencových lomů. Pohřební komora, předsíň a přístupová chodba byla vyhloubena v podlaží shora, nikoliv tedy tunelováním. Pohřební komora a předsíň mají sedlový strop tvořený třemi nad sebou umístěnými vrstvami mohutných vápencových bloků. Mezi vrstvy stropních bloků byla nasypána vrstva vápencové drti. Vnější plášť pyramidy byl obložen jemným bílým vápencem. Vchod ležel na úrovni základny pyramidy uprostřed severní strany. Na začátku a na konci byla zpevněna obložením z červené žuly. Asi uprostřed chodby byl zátaras se dvěma padacími žulovými deskami. Předsíň i pohřební komora ležely ve svislé ose pyramidy. V minulosti byly obě velmi poškozeny zloději kamene do té míry, že dnes je velmi nesnadné zjistit jejich původní plán. V pohřební komoře se nepodařilo nalézt žádné známky pohřbu. U jihovýchodního nároží stála menší kultovní pyramida vysoká 10,5 m s délkou stran 15,5 x 15,5 m. Celkovou koncepcí se tato pyramida shoduje se Sahureovou. Chrámy jsou více poškozeny (než u Sahurea) a reliéfní výzdoba je takřka ztracena. Dva malé pyramidové komplexy pravděpodobně jeho manželek musely být postaveny poměrně daleko od Niuserrovy hrobky na jihu akropole.